Under hösten2016 satte vi upp ett nytt stal. Leverantör är Ydre-grinden.

Gårdsplan och hårdgöring av mark görs av Vanstad Gräv AB.

Grunden gjuts av Rune Brinks Byggnads AB