Våren 2018 var det dags igen, men nu gjorde vi det lite enklare för oss och rymde ut en maskinhall, och Christer Persson på AB Equus har satt upp det nya stallet, som nu nästan är klart.  9 boxar för stona och 2 gemensamhetsboxar för föl och unghästar.

Fler bilder kommer.

Under hösten 2016 satte vi upp ett nytt stal. Leverantör är Ydre-grinden.

Gårdsplan och hårdgöring av mark görs av Vanstad Gräv AB.

Grunden gjuts av Rune Brinks Byggnads AB