Under hösten kommer vi att sätta upp ett nytt stall, och bygget kommer att kunna följas på denna sida. Leverantör är Ydre-grinden.

Gårdsplan och hårdgöring av mark görs av Vanstad Gräv AB.

Grunden gjuts av Rune Brinks Byggnads AB