N/AI/TAI

Anna Pilåker är ansvarig veterinär, Anette Åkerlund hjälper till vid behov.

2022 kommer vi att ta emot ett litet antal ston som företrädelsevis ska semineras med våra egna hingstar, efter 1/5.

Du kan också hämta semin enligt överenskommelse, vi samlar när det behövs, inte enbart måndag, onsdag, fredag. Vi använder oss av "slingan" och har även andra lösningar om det behövs till de stationer som finns i närområdet.

Vi tar emot ett litet antal ston till The Honeypot Kid XX och Royal Valentine XX som står på naturlig betäckning och är godkända för fullblodsavel  samt AES (ej maidenston).

Belami, Baluofino, Chello III VDL och Sir Statham ML står till tjänst via AI/TAI. 

Mer om dem kan du läsa här