Fler dräktiga ston

Mai Thai E väntar föl med Bengt Nabab och Rayola med Statham. Dessutom var det två utomstående ston dräktiga med honom, och Bengt hade dräktigt  på skick. Jättekul!