Mavrick AB är såld...

Mavrick är nu såld till Tomas & Tina på Stall Samott. Vi hoppas få se honom visa framfötterna längre fram på hoppbanorna.