Dräktiga ston...

Veterinär Anna Pilåker kom och dräktighetsundersökte våra ston, och Z-Claire, Top Pauline och Yahoo är dräktiga med Romario, Skyfall med Apollo. 3 ston var färdiga att betäcka, Cayola med Wind Dancer, Miss Li med Acomet och Carezz fick en dos First Edition.